José Martínez de Sousa

(O Rosal, Pontevedra, 25 d’octubre de 1933)

Bibliòleg, lexicògraf i tècnic editorial.

De formació autodidàctica, el 1957 s’establí a Barcelona. Ha treballat a l’Editorial Bruguera (1957-65), La Vanguardia (1965-68), i a les editorials Labor (1968-93) i Biblograf (1996-97). Autor d’una vintena de llibres i desenes d’articles sobre bibliologia, edició, arts gràfiques, lexicografia, ortotipografia, redacció i història del llibre, ha dirigit màsters especialitzats. Fou president d’honor del Comitè Espanyol de l’Associació Internacional de Bibliologia (1991-97), president de l’Associació Espanyola de Bibliologia (1997-2000) i president de l’Associació Internacional de Bibliologia (1998-2000). Entre les seves obres destaquen Diccionario de tipografía y del libro (1974); Pequeña historia del libro (1987), Diccionario de bibliología y ciencias afines (1989), Diccionario de usos y dudas del español actual (1996), Manual básico de lexicografía (2009), Manual de estilo de la lengua española (2000) i Ortografía y ortotipografía del español actual (2004).