Josep

(?, ? — ?, ?)

Fill de Jacob i de Raquel, segons una narració del Gènesi (probablement del segle X aC).

Venut pels seus germans com a esclau, esdevingué, pel fet d’haver interpretat els somnis del faraó, virrei d’Egipte. Històricament, sembla que era un heroi del clan de Maquir que, poc temps abans de David, era tingut per pare de les dues tribus de la Palestina central (Efraïm i Manassès), i entrà així en l’esquema genealògic dels dotze fills de Jacob.