Josep Armet i Portanell

(Barcelona, 1843 — Barcelona, 1911)

Pintor.

Deixeble de Martí i Alsina, completà estudis a Roma. Fou premiat en exposicions oficials de Madrid (1864 i 1866), Barcelona (1871) i Le Havre (1872). Conreà preferentment un paisatgisme relacionat amb l’escola d’Olot. Vers el 1866 li fou prohibida la publicació d’una col·lecció de litografies que intitulà La juventud pintada por sí misma. Els museus d’art de Barcelona i diverses col·leccions particulars en conserven obres.