Josep Calassanç Ferrer i Boldú

(Igualada, Anoia, 3 de gener de 1780 — Barcelona, 9 de febrer de 1819)

Religiós escolapi, il·lustrat.

Biografia

Era nebot de l’escolapi Ildefons Ferrer, provincial des del 1775. Alumne de l’Escola Pia d’Igualada, el 1791 escriví un discurs per als exàmens públics amb el títol De Latinarum ac humaniorum litterarum i el 1793 dedicà al seu oncle el treball literari Cohortatio allegorica; tots dos escrits s’imprimiren. Entrà a l’Escola Pia a Moià el 1795 i hi professà l’any següent. Començà els estudis de filosofia a Moià i el 1797 anà a Mataró per rebre el mestratge del pare Lluís Barberí, i el 1800 defensà unes tesis de teologia.

Tot seguit, a  Mataró mateix, ensenyà llatí i humanitats. Fou destinat a Moià com a professor dels filòsofs, i el 1814 anà a Igualada amb el mateix càrrec. El 1815 rebé el nomenament de mestre de novicis i de juniors de Mataró, i l’any següent, el de professor de teologia. Els seus alumnes defensaren unes tesis de teologia el 1817. Al setembre de 1818 fou enviat al col·legi de Sant Antoni de Barcelona com a professor de teologia i secretari provincial. Morí al cap de pocs mesos.

Es dedicà a la predicació i moltes persones acudien a ell en busca de consell. Passava moltes hores de la nit estudiant i llegint, de manera que tenia una notable cultura i era en filosofia i teologia un dels religiosos més ben preparats. Era eclèctic, és a dir: no es quedava amb la doctrina de sant Tomàs d’Aquino sinó que estava obert a altres autors antics o moderns.

Obres 

  • De Latinarum, ac humaniorum litterarum ad superiores schientias perdiscendas utilitate oratio a Joseph Calasanctio Ferrer et Boldú in Aqualatensi Scholarum Piarum Collegio Eloquentiae Candidato elucubrata, & ad condiscipulos habita; die 20 mensis decembris an. 1791. Mataró: Joan Abadal, 1791.
  • Propositiones theologicae dogmaticae polemicae scholasticae historicae ad mentem SS. Doctorum Agustini et Thomae quas in templo Sanctae Annae Mataronensi ab objectionibus publice vindicabunt alumni scholarum piarum cler. Thomas Buixeras a Sancta Paula die II cler. Jos. Calas. Ferrer a SS. Nom. Mariae die mensis junii an MDCCC hora IV pomeridiana ipsis adsidente P. Ludovico Barberi a Sancta Teresia ejusdem instituti sacr. theologiae et philosophiae professore. Mataró: Joan Abadal, 1800.
  •  Delectae e philosophia positiones de quibus publice responderunt Josephus Castanyer ex oppido Banyolas, Lucianus Bell.lloch mataronensis. Josephus Ferrer a Jesu Cler. Regul., Augustinus Dordal a SS. Nomine Mariae Cl. Reg. In Mataronensi Templo S. Annae PP. Sch. P. a. D. 1817, decembris diebus 4 et 5, hora pomeridiana, Patrono P, Josepho Calasancio Ferrer a SS. Nomine Mariae Phil. Prof. Mataró: Joan Abadal, 1817. 

Bibliografia 

Bisbal i Sendra, M. Antònia; Miret i Solé, M. Teresa (1986). Diccionari biogràfic d’igualadins. Barcelona: Rafael Dalmau, pàg. 74-75.

Castellà i Raich, Gabriel  (2006). L’Escola Pia d’Igualada. Assaig històric (anys 1732-2002). Igualada: Escola Pia d’Igualada (segons índex).