Josep Garcia i López

(Alcoi, 1 de febrer de 1916 — Barcelona, 24 de febrer de 2015)

Professor.

Catedràtic de llengua i literatura castellanes a l’institut de Girona i als instituts Milà i Fontanals i Joanot Martorell (que dirigí), de Barcelona, i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Publicà, a més de nombrosos llibres didàctics, Historia de la literatura española (1948; nombroses edicions) i Introducción a la metodología del análisis estructural (1969).