Josep Guardiola i Grau

(l'Aleixar, Baix Camp, 1831 — París, 1901)

Comerciant.

Fill d’una de les famílies notables de l’Aleixar, emigrà a a Guatemala, on treballà en negocis de propietat immobiliària i en el comerç d’importació i exportació, mitjançant el qual introduí a Espanya diversos productes desconeguts fins aquell moment. Fou titular de la important propietat Chocolá i accionista del Canal de Panamà quan els francesos van iniciar l’obra. A París, on residí anys, publicà la gramàtica d’una llengua inventada per ell: Gramatica uti nove prata kiamso orba (1893). Adoptà una actitud de veritable indià envers el seu poble natal, on amb la fortuna feta a Amèrica construí l’Hospital-Asil de Sant Josep i l’escola per a nois pobres de l’Aleixar. El 1895 donà també al poble l’actual cementiri, on reposa la seva despulla. La seva vídua, Rosario Segimon Artells, casada després amb Pere Milà i Camps, féu construir amb l’herència deixada per Guardiola, a Barcelona, la Pedrera i la Plaça de Toros Monumental, a la mateixa ciutat.