Josep Maluquer i Salvador

(Granollers, Vallès Oriental, 1863 — Madrid, 1931)

Josep Maluquer i Salvador

© Fototeca.cat

Jurisconsult.

Fill del legislador Josep Maluquer i de Tirrell. Doctor en dret civil i canònic i bibliotecari de l’Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Promogué la relació científica amb corporacions estrangeres, especialment americanes (1883 -84). Impulsà, com a secretari d’una comissió especial, la creació d’acadèmies jurídiques a diversos països d’Amèrica, de les quals cal remarcar les de Mèxic i Perú. En el camp universitari, s’especialitzà en dret foral català i el 1888 exercí de professor auxiliar d’història general del dret espanyol a la Universitat Central. Fou redactor de la “Revista General de Legislación y Jurisprudencia” de Madrid i col·laborador a diverses publicacions, entre les quals cal esmentar la “Revista Latino-americana” de Mèxic, la “Revista Forense” de Xile i la revista “El Derecho”, de Lima. Fou fundador de l’Instituto Nacional de Previsión. Publicà, Reseña histórica de la Real Academia matritense de Jurisprudencia y Legislación (1884); El derecho hispano-americano en la bibliografía española (1887); Anuario diplomático y consular español (1889); Las leyes y sus efectos (1889); l’article i tractat “De la patria potestad” (1890) dins de Comentarios al Código civil español , publicat per José M. Manresa, i Una campaña en pro del seguro y de la previsión popular (1926-32). Cal esmentar també els articles: “Congreso internacional de 1887 para la protección de la propiedad literaria y artística” a la “Revista de Legislación” (1887) i “République de Costa Rica et de l’Equateur, notice sur le mouvment législatif pendant l’anée 1886” (1888).