Josep Maria Gavín i Barceló

(Barcelona, 1930)

Col·leccionista i fotògraf.

Ha creat un important arxiu de fotografies d’esglésies complementat amb un ampli arxiu de documentació. Ha publicat i ha exposat part del material, que, recopilat, constitueix l'Inventari d’esglésies (en curs de publicació des del 1977, i que el 1997 abastava vint-i-nou volums). Aquest corpus ofereix informació sobre uns 22 000 edificis catòlics de totes les comarques catalanes i d’Andorra. A partir de 1972 publicà els fascicles Les comarques catalanes, i és coautor de Les esglésies romàniques de planta circular i triangular a Catalunya (1974) i de Columbaris, colomers o palomers. Ha col·laborat en les obres Catalunya Romànica, Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Santuarios marianos de Cataluña i en més d’altres tres-centes obres, aportant articles o fotografies. El seu arxiu de fotografies, un dels arxius particulars més importants d’Europa, és constituït per 1 554 860 documents. Pertany a la Unió Excursionista de Catalunya. Ha estat president de la societat Amics de l’Art romànic. El 1984 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi.