Josep Mascaró i Passarius

(Alaior, Menorca, 1923 — Palma, 11 de maig de 1996)

Cartògraf i arqueòleg.

De formació autodidàctica, publicà els mapes generals de Menorca (1947-51) i de Mallorca (1952-62) i dugué a terme un important treball arqueològic de camp. En publicà el resultat en nombrosos articles i llibres, dels quals destaquen Els monuments megalítics de l’illa de Menorca (1958), Prehistoria de las Baleares (1968), Geografía e historia de Menorca (1979), Prehistòria de Menorca (1980), etc. Aconseguí la col·laboració dels erudits locals en dues obres d’un valor molt heterogeni: Corpus de toponimia de Mallorca (sis volums, 1962-67) i Historia de Mallorca (cinc volums, 1970-75) i col·laborà en l'Onomasticon Cataloniae, de Joan Coromines, i a la Gran Enciclopèdia de Mallorca.