Josep Salat i Móra

(Cervera, Segarra, 1762 — Igualada, Anoia, 1832)

Numismàtic.

Advocat, el 1782 era professor de lleis a Cervera. El 1818 publicà un interessant Tratado de las monedas labradas en el Principado de Catalunya, del qual restà inèdit el tercer volum. Publicà també un Catálogo de las obras que se han escrito en lengua catalana desde el reinado de D.Jaime el Conquistador, que aparegué com a apèndix de la segona edició de la Gramàtica de Pau Ballot (1819). El 1822 ingressà a l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Deixà inèdits uns Apuntes para la historia de las invasiones de las tropas francesas en 1808.