Josep Serrat i Bonastre

(Barcelona, 1869 — Barcelona, 1946)

Enginyer industrial.

Estudià a Barcelona. Fou professor, i més tard, sotsdirector de l’escola d’enginyers industrials de Bilbao; posteriorment fou professor de l’Escola del Treball de Barcelona (destituït el 1923 per la dictadura de Primo de Rivera) i enginyer, sotsdirector, director interí (1929-32) i director de tallers (1932-34) de La Maquinista Terrestre i Marítima. Dirigí la Revista Tecnológica Industrial i publicà obres científiques, com ara Tecnología mecánica (1911), reeditada sovint, i diverses traduccions d’obres bàsiques alemanyes i angleses. El seu germà, Francesc d’Assís Serrat i Bonastre (Barcelona 1871 — ?), diplomàtic, fou ambaixador a Tànger, Belgrad (1924), Viena (1926), etc.