Josep Trilles i Badenes

(Castelló de la Plana, 1825 — Madrid, 1894)

Escultor.

Deixeble de J.Piquer i de l’Academia de San Fernando, on fou cap del taller de buidatge. Féu un Sant Francesc predicant i diversos busts de personatges de la cort. Col·laborà a la restauració de San Jerónimo el Real (1880) i treballà a Las Calatravas, la Biblioteca Nacional, el Banco d’España, etc. El seu fill, Miguel Ángel Trilles Soriano (Madrid 1866 — 1936), també escultor, es formà a San Fernando i, pensionat, a Roma (1895-99); de les seves obres, eclèctiques, d’ampul·lositat barroca i esperit classicitzant, sobresurten Leònides, Perseu i Andròmeda (primera medalla a Madrid el 1904) i el monument madrileny a Bravo Murillo.