Josep Trotta i Millán

(Barcelona, 11 d’abril de 1906 — Barcelona, 7 de març de 1979)

Violoncel·lista.

El seu pare, professor de violoncel, li donà les primeres lliçons de música. Continuà la seva formació a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, on fou deixeble de Frederic Alfonso (solfeig i teoria), Enric Morera (harmonia) i Josep Soler (violoncel). El 1925 guanyà el Concurs Parramon de Barcelona amb un jurat presidit per Pau Casals. Formà part de l’orquestra, dirigida per Blai Net, que tocava al cinema Coliseum.

Destacat intèrpret de música de cambra, pertanyé a conjunts com el Quintet Català, el Quartet Labor Artis i el Trio Bocquet. El 1931 participà en la presentació pública de l’entitat Compositors Independents de Catalunya amb un concert organitzat per l’Associació de Musica da Camera. Formà part de l’Orquestra de Cambra de Barcelona (1935-39), sota la direcció de Baltasar Samper. Fou primer violoncel de l’Orquestra Municipal de Barcelona (1943-77) i feu nombroses aparicions com a concertista arreu de l’Estat espanyol

L’any 1949 fou distingit amb el premi extraordinari del Conservatori de Música de Barcelona, del qual fou catedràtic de violoncel.