Joseph Antoine Plateau

(Brussel·les, 1801 — Gant, 1883)

Físic belga.

Fou professor a Gant. Ideà un mètode estroboscòpic per a l’estudi dels moviments vibratoris i inventà el fenaquistoscopi (1829). Estudià els fenòmens capil·lars de les làmines primes i diversos fenòmens òptics. Publicà Statique expérimentale et théorique des liquides soumis aux seules forces moléculaires, en dos volums (1873).