Joseph Damiaan De Veuster

Damià de Molokai

(Tremelo, Lovaina, 3 de gener de 1840 — Molokai, Hawaii, 15 d’abril de 1889)

Damià de Molokai (1873)

Missioner belga, conegut amb el nom de P. Damià de Molokai o, encara, com el missioner dels leprosos.

Ingressà (1863) a la Congregació dels Sagrats Cors de Jesús i de Maria. Enviat a les illes Hawaii, n’escollí la de Molokai (1873), on treballà per millorar les condicions dels leprosos. Fou beatificat el 1995 per Joan Pau II i canonitzat l'11 d'octubre de 2009 per Benet XVI. La seva festivitat litúrgica se celebra el 10 de maig.