Joseph Henry

(Albany, 17 de desembre de 1797 — Washington, 1878)

Físic nord-americà.

Féu importants recerques en el camp de l’electromagnetisme, sobre l’autoinducció i els extracorrents. El 1826 perfeccionà l’electroimant.