Joseph Priestley

(Fieldhead, York, 13 de març de 1733 — Pennsilvània, 8 de febrer de 1804)

Joseph Priestley

© Fototeca.cat

Químic anglès.

La seva condició de teòleg i pastor no fou un impediment per a l’activitat científica, iniciada sota la influència de Franklin amb la redacció d’una excel·lent History and Present State of Electricity (1767), seguida d’investigacions sobre l’anomenat aire fix (diòxid de carboni) i altres gasos. El 1774 obtingué per primera vegada oxigen pur (que ell anomenava aire desflogisticat ), en escalfar òxid de mercuri. Comprovà tot seguit el seu paper essencial en la combustió i en la respiració, però continuà defensant l’errònia teoria del flogist, bandejada poc temps després per Lavoisier. Després d’haver escrit Experiments and Observations on Different Kinds of Air (1777), anà als EUA amb altres dissidents religiosos, on morí.