jovada

f
Història del dret català

Superfície de terreny susceptible d’ésser llaurada per una parella de bous en una jornada.

Oscil·lava entre 25 àrees i 30.