Juan van der Hamen y León

Juan Van der Hamen

(Madrid, 1596 — Madrid, 1630)

Pintor castellà d’origen holandès.

Nodrit de l’arcaisme de J.Sánchez Cotán, influí els pintors de fruita i flors de la segona meitat del s XVII. Des del 1627 patentitzà la influència de Rubens (Flora, 1628, Museo del Prado). Posteriorment arribà a l’estructuració en plans a diferent nivell, contra l’horitzontalitat de les composicions del moment.