jubilar

jubilar, alegrarse, (es), to retire, to jubilate, (en)
tr

Eximir de la feina, d’un càrrec, etc, per vellesa o altres motius (una persona) i assenyalar-li una pensió vitalícia.