Jubileu 2000

Celebració solemne de l’entrada de l’Església catòlica al nou mil·lenni.

Joan Pau II fou el pontífex responsable d’obrir i de tancar les nombroses celebracions que es dugueren a terme per commemorar l’arribada del Gran Jubileu. Entre alguns dels actes més significatius cal destacar l’encontre del Papa amb els nens i els joves en la inauguració del Jubileu, els pelegrinatges a Betlem, les bules i, de manera especial, l’encíclica Novo Millennio Ineunte, que marcà la tònica de la celebració per al Gran Jubileu. A més a més, la carta apostòlica Tertio Millenio Adveniente (1994) fou la base de la preparació de la celebració. En el moment de la seva clausura, al gener del 2001, havien passat 17 anys des del darrer jubileu l’any 1984.