judeocastellà

m
Lingüística i sociolingüística

Dialecte del castellà parlat pels jueus sefardites expulsats de la península Ibèrica i per llurs descendents.