Judes Iscariot

(?, ? — ?, ?)

La traició a Crist: Judes rep de mans del sanedrí, monedes de plata com a recompensa (miniatura del mestre Alexander, 1430)

Koninklijke Bibliotheek

Apòstol.

Ocupa el darrer lloc en les llistes dels dotze apòstols. Traí Jesús revelant al sanedrí el lloc on passaria la nit. Segons l’evangeli de Joan, Judes no creia de debò en Jesús i sostreia diners de la caixa comuna. El record del seu suïcidi anava lligat al nom d’un camp de Jerusalem. Mateu i els Actes dels Apòstols el conten diversament, seguint models bíblics de la mort de l’impiadós.