Judes Macabeu

(?, ? — ?, ?)

Fill del sacerdot jueu Mataties, del grup dels asmoneus.

En morir el seu pare fou el capdavanter de l’oposició contra Antíoc IV Epífanes i els successors (s II aC). Morí en un combat poc abans de cloure un pacte amb Roma.