Judes Tadeu

Tadeu

(?, ? — ?, ?)

Un dels dotze apòstols, germà de Jaume el Menor.

Hom no sap res de la seva vida ni de la seva mort, contades només en escrits llegendaris. Una de les cartes apostòliques porta el seu nom.