jurament antimodernista

m
Cristianisme

Jurament imposat pel motu proprio de Pius X Sacrorum Antistitum (1910) a tots els clergues, en diverses circumstàncies (ordenació, obtenció de graus acadèmics en universitats pontifícies, professions solemnes de religiosos, etc), en repudi del cos de doctrines del Modernisme .

Aquesta pràctica ha estat suprimida.