Justa

Localitat de la República dels Calmucs (Rússia).