jutjat

m
Dret

Terme de la jurisdicció d’un jutge.