Ka‘ba

La Ka‘ba, situada al centre de la Gran Mesquita de la Meca

Edificació cúbica situada al centre de la gran mesquita de la Meca.

D’origen preislàmic, és de pedra grisa i revestida d’una funda negra, renovada cada any després del pelegrinatge. Segons l’Alcorà, els seus fonaments foren posats per Abraham i Ismael. A l’angle oriental hi ha encaixada la “pedra negra”, roca basàltica que els fidels han de besar durant el pelegrinatge. Fou robada pels càrmates (930) i restituïda a la Ka'ba (951) gràcies al califa fatimita Almansor.