kala-azar
*

m
Patologia humana

Malaltia infecciosa produïda pel protozou Leishmania donovani, caracteritzada per febre iregular, anèmia, trombopènia, leucopènia i hipergammaglobulinèmia, augment de volum del fetge i de la melsa, aprimament i coloració bruna de la pell.

És transmesa a l’home pel contacte amb gossos o a través de mosques del gènere Phlebotomus.