karaoke

m

Diversió consistent a cantar en públic amb l’ajut d’un aparell que presenta la lletra de la cançó en una pantalla i toca l’acompanyament musical.