Karl Bücher

(Kirdorf, Renània, 1847 — Leipzig, Saxònia, 1930)

Economista i historiador, membre destacat de la jove escola històrica alemanya.

Estudià l’evolució de la població de Frankfurt als ss XIV i XV i altres temes d’història medieval. Seguint Johann Karl Rodbertus, féu una interpretació de l’esclavitud, i configurà tres fases de la història econòmica, segons les quals, en el període de l'oîkos, el bescanvi no fa cap paper significatiu; a l’economia de les ciutats medievals hi ha un cert bescanvi de productes finals, però hom no treballa per a aquest bescanvi; el tret característic de l’economia moderna és que l’intercanvi passa a primer pla i fins i tot els productes semielaborats s’orienten cap al mercat. Els corol·laris d’aquesta exposició són: assenyalar que la història premoderna no podia ésser interpretada amb la conceptualitat actual; criticar la pretensió de generalitat de la teoria econòmica clàssica, i l’interès d’aquesta per a la circulació i la distribució no permetia d’aplicar-la a períodes anteriors, que necessitaven una anàlisi econòmica de la producció. Cal un tractament genètic dels fenòmens, que, segons ell, s’ha de complementar amb una anàlisi teòrica dels seus resultats.