Karl Eugen Dühring

(Berlín, 1833 — Berlín, 1921)

Filòsof i economista alemany.

Intentà de conciliar el positivisme de Comte amb el materialisme de Feuerbach. Fou atacat pel partit socialista, i en especial per Engels. Entre les seves obres cal destacar Natürliche Dialektik (‘Dialèctica natural’, 1865) i Wirklichkeitsphilosophie (‘Filosofia de la realitat’, 1895).