Karl Jacobi

(Potsdam, 1804 — Berlín, 1851)

Matemàtic alemany.

Amic de Gauss, fou professor a Königsberg. Aportà noves idees a la teoria general dels determinants, mètodes originals per a integrar les equacions diferencials i un dels millors estudis sobre les funcions el·líptiques, Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum (1829). Els seus estudis de física matemàtica fructificaren en les importants Vorlesungen über Dynamik (‘Lliçons sobre dinàmica’, 1843).