Karlovac

Ciutat de Croàcia situada al SW de Zagreb.

És un centre comercial d’una zona agrícola vora el Kupa, afluent del Sava. Instal·lacions hidroelèctriques. Té indústries tèxtils i mecàniques. Fou fundada l’any 1579 per l’arxiduc Carles d’Habsburg.