Karnāl

Ciutat de l’estat d’Hariyāna, Índia.

Centre comercial d’una regió productora de cereals i cotó.