kart

m
Automobilisme

Tipus d’automòbil molt simplificat impulsat per un motor de dos temps, amb transmissió de cadena, monoplaça, amb embragatge automàtic i sense canvi de marxes ni pràcticament carrosseria.

És emprat amb finalitat esportiva i recreativa.