Kazan’

Capital de la República dels Tàtars, Rússia.

Situada a la vora esquerra del Volga, a la desembocadura del Kazanka, és un port fluvial important i té indústria de construcció de màquines, metal·lúrgica i química. La universitat fou fundada el 1804. Traslladada, al segle XIV, de més al NE, on havia estat fundada un segle abans pels mongols, al segle XV esdevingué la capital d’un kanat independent. Del segle XVI, que fou sotmesa per Ivan el Terrible (1552), és la ciutat murallada, amb la torre piramidal de Sumbeki. Són destacables també les esglésies de la Santa Icona, de Sant Cebrià i de Santa Justina, el monestir de la Transfiguració i la catedral (segle XVI).