Kazbek

Cim de la serralada lateral de la part central del Gran Caucas (5 047 m).

Con d’un volcà, té neus perpètues a les parts més altes i prats subalpins i alpins als vessants més baixos.