kediv

m

Títol equivalent a virrei.

Concedit pel soldà Abdülhamit II (1873) al paixà d’Egipte Ismā'īl, els seus successors Tawfīq i ‘Abbās Hilmī II el portaren fins el 1914.