Kensington i Chelsea

Ciutat d’Anglaterra, un dels 32 districtes, fins l’any 1986, del Gran Londres, a la vora N del Tàmesi.

De caràcter predominantment residencial, forma part de l’elegant barri londinenc del West End.