Kerguelen

Arxipèlag del S de l’oceà Índic, a uns 49°S i 69°E, format per més de tres-centes illes i illots deshabitats.

La seva cota màxima és de 1 960 m, a la muntanya Ross. Descobert el 1792 per Y.J.de Kerguelen Trémarec, pertany a França des del 1893. Des del 1952 hi ha instal·lada una important base científica.