Keyser

Família d’artistes holandesos.

Hendrick (Utrecht 1565 — Amsterdam 1621), arquitecte de la ciutat d’Amsterdam, com a escultor feu la tomba de Guillem el Taciturn (Nieuwe Kerk, Delft). Pieter, fill seu (Amsterdam 1595 — 1676), arquitecte i escultor, feu nombrosos monuments funeraris. El seu germà Thomas (Amsterdam ~1596 — 1667), arquitecte i pintor, feu retrats col·lectius, com la Lliçó d’anatomia (Rijksmuseum, Amsterdam). Willem, germà dels anteriors (Amsterdam 1603 — Londres? ~1674), arquitecte i escultor, treballà a Anglaterra.