Khalil Gibran

(Líban, 6 de gener de 1883 — Nova York, 10 d’abril de 1931)

Forma amb què és conegut a Occident el poeta, filòsof i artista libanès Ǧubrān Khalīl.

Als EUA, on visqué els darrers vint anys de la seva vida, començà a escriure en anglès, sense perdre l’exotisme i l’exquisidesa propis del seu origen i de la seva llengua àrab. La seva poesia ha estat traduïda a més d’una trentena de llengües i els seus dibuixos i pintures han estat exposats a les grans capitals del món. Algunes de les seves obres han estat traduïdes al català: The Forerunner (1920), The Prophet (1923), Sand and Foam (1926), The Wanderer (1932), The Garden of the Prophet (1933).