khi

chi
f
Escriptura i paleografia

Nom de la vint-i-dosena lletra de l’alfabet grec [χ Χ].

Com a signe numèric equival a 600 (χ’) o bé a 600 000 (,χ).