Khilderic I

(?, aprox. 436 — Tournai, 481)

Rei dels francs salis (457-481).

Fill de Meroveu. Expulsat pels seus súbdits, passà vuit anys a Turíngia, on sembla que seduí Basina, muller del rei, amb la qual es casà i tingué Clodoveu I. Al seu país fou restablert en la dignitat de cap el 463. Aliat amb els romans, lluità contra els visigots i els saxons.