Khilperic I de Nèustria-Soissons

(?, 539 — Chelles, 584)

Rei franc de Nèustria i Soissons (561-584).

Fill de Clotari I i d’Ingunda, hagué d’acceptar la divisió del regne franc amb els seus germans Caribert I, Guntram I i Sigebert I. Repudià la seva primera muller, Aldovera, i es casà (566) amb la princesa Galsvinta, filla gran del rei visigot Atanagild, però l’assassinà per tal de poder casar-se (567) amb la seva amant Fredegunda, cosa que provocà una guerra amb Sigebert I, casat amb Bruniquilda, germana de Galsvinta. Fredegunda féu matar Sigebert I (575), i Khilperic I fou assassinat durant una cacera. Fou despòtic i hostil a l’Església, però també molt culte, i conreà la poesia.