Khulna

Divisió administrativa de Bangladesh.

La capital és Khulna.