Kimberley

Capital de la província del Cap Septentrional, a la República de Sud-àfrica.

Fundada l’any 1871. Centre mundial de la producció de diamants.