kimberlita

f
Mineralogia i petrografia

Roca magmàtica ultrabàsica que rebleix en forma de bretxes les xemeneies volcàniques subverticals (pipes) fins a un diàmetre màxim de 2 km tot aprimant-se amb la profunditat.

És una varietat de la peridotita, composta d’olivina, bronzita, biotita, ilmenita, perovskita i pirop. Els diamants es troben a les kimberlites o bé en sediments derivats d’aquestes. Les xemeneies de kimberlita són a Sud-àfrica i a la Sibèria Oriental, i n'hi ha algunes a l’Amèrica del Nord; són, normalment, del Cretaci (130-70 Ma).